ПП Цьовх Олександр Ігорович, який діє на підставі запису в ЄДР юросіб та підприємців від 13/09/2013 р. За № 2415000 0000 058787 (надалі «Виконавець») з одного боку, та Замовник з іншого боку уклали цей договір про таке:

 

1. Предмет договору

1.1 Виконавець надає інформаційно-консультаційні послуги для Замовника: проводить консультації та онлайн-супровід за програмою «SkyJumping».

1.2 Виконавець здійснює продаж товарів ТМ SkyJumping Замовнику

 

 2. Права та обов'язки сторін

2.1 Виконавець зобов'язується:

2.1.1 Ознайомити замовника із змістом програми.

2.1.2 Здійснити відвантаження запакованих та укомплектованих одиниць товару.

 

2.2. Замовник зобов'язується:

2.2.1. Сплатити інформаційно-консультаційні послуги у сумі та строку, встановлених цим договором.

2.2.2. Забезпечити дотримання Слухачем вимог.

2.2.3. Прийняти та оплатити товар у сумі та терміні, які встановлені цим договором.

 

 3. Розмір та спосіб оплати за інформаційно-консультаційні послуги та товар

3.1. Вартість інформаційно-консультаційних послуг складає 1 дол. США у національній валюті України за курсом НБУ на день розрахунку.

3.2 Вартість товарів:

3.2.1 Батут для фітнесу SKYJUMPING Premium – 8'500грн. за одну шт.

3.2.2 Гумовий армований трос для батутів

 Jumping та SkyJumping (9 м.) -500грн. за одну шт.

 

3.2.3 Зносостійкий гумовий армований трос для батутів

 Jumping та SkyJumping (9 м.) -1400грн. за одну шт.

 

3.2.4 Гумовий наконечник із шайбою для ніжки батута

 Jumping та SkyJumping - 60грн. за одну шт.

 

3.2.5 Полотно для батутів Jumping та SkyJumping – 2250 грн. за одну шт.

 

3.3. Передоплата та оплата доставки здійснюється Замовником у повному обсязі.

 

 

4. Відповідальність сторін

4.1 За невиконання та/або неналежне виконання сторонами своїх обов'язків, Сторони цього договору несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

 

5. Інші умови

5.1. Цей договір набирає чинності з моменту підписання та діє до закінчення програми.

5.2. Усі додаткові угоди оформлюються Сторонами у вигляді додатків до цього Договору та є його невід'ємною частиною.

5.3. З усіх питань, які не врегульовані цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

 

6. Реквізити виконавця

Виконавець

ПП Цьовх Олександр Ігорович, код ДРФО 3082908614,

26001013246601 у ПАТ "Альфа - Банк" МФО 300346,

Свідоцтво платника єдиного податку Серія Б №713700 від 20 вересня 2013 року,

моб. тел. +38 (067) 674-72-87, E-mail: skyjumpingfitness@gmail.com